Erasmus+

Znalost jazyků slouží zejména k navazování kontaktů s lidmi mluvícími jiným jazykem, ke komunikaci s nimi a umožňují spolupráci lidí různých národů a kultur. Posláním naší jazykové školy tedy zcela přirozeně je takové komunikaci a spolupráci napomáhat a usnadňovat ji.

V první řadě pomáháme lidem se cizí jazyk naučit nebo komunikaci zprostředkovat pomocí překladů a tlumočení, ale zároveň chceme vytvářet podmínky a příležitosti, aby lidé z naší jazykové školy měli možnost cizím jazykem mluvit a komunikaci v cizím jazyce cvičit v přirozených situacích. Podobné příležitosti a situace pomáhají lidem si cizí jazyk procvičit, ověřit si, že jejich znalosti fungují, a zvýšit svoje sebevědomí, že v cizím jazyce dokážou komunikovat.

Jednou z cest, jak tohoto dosáhnout, je zapojení naší školy do mezinárodních projektů v rámci programu Erasmu+. Jsme velmi rádi, že se nám to daří a počet úspěšných projektů a mezinárodních spojení postupně narůstá. Mnozí z našich lektorů i studentů už měli příležitost se aktivit v rámci našich projektů zúčastnit. Nyní jsme si jisti tím, že tyto možnosti budou narůstat. Níže se o nich můžete dozvědět víc.

Peer observation

Projekt mezinárodního strategického partnerství, který přináší mnoho příležitostí k setkávání nejen lektorů ale i studentů.

Školení lektorů v zahraničí

V roce 2019 se nám už potřetí podařilo získat grant na školení našich pracovníků v zahraničí. Projekt se zaměřuje na to, abychom byli schopní ještě více přizpůsobovat naše kurzy individuálním požadavkům a cílům našich studentů.

Euringlish: English language through European identity

Jazyková škola Zebra přichází se zcela novým typem kurzu formou skupinové hry.

SAFE Streaming approaches for Europe

S naším německým partnerem – Universitou Paderborn jsme zahájili projekt SAFE: Streaming approaches for Europe.

Teachers in the distance

V mezinárodním projektu jsme vyvinuli novou metodologii pro on-line výuku.

Výsledky projektu najdete na www.teachersinthedistance.eu