Peer observation

Projekt mezinárodního strategického partnerství, který přinese mnoho příležitostí k setkávání nejen lektorů ale i studentů.

V prosinci 2019 zahajujeme nový mezinárodní projekt strategického partnerství. Na tomto projektu budeme pracovat dva roky s dvěma jazykovými školami z Itálie a Malty. Cílem projektu je předávání zkušeností našich lektorů mezi sebou navzájem. Zjednodušeně řečeno dostanou naši lektoři možnost vyjet na návštěvu zahraničních jazykových škol, podívat se na lekce jejich zahraničních kolegů, čímž nejen že získají inspiraci pro své vlastní lekce, ale také svým kolegům předají zpětnou vazbu k jejich lekcím. Na oplátku nás a naše lekce navštíví kolegové ze zahraničí a předají zpětnou vazbu našim lektorům. Při této příležitosti vždy zorganizujeme i setkání se studenty, kteří si tak budou moci pohovořit se zahraničními lektory, procvičit si jazyk a také se dozvědět něco o jejich životě a zemi. Na tento projekt se velmi těšíme, protože bude plný příležitostí k setkávání nejen lektorů ale i studentů.

Mezinárodní projektový meeting v Chrudimi

Evropský projekt „Peer Observations“ jsme odstartovali 5. a 6.12.2019 v Chrudimi. Naše Jazyková škola Zebra tento projekt vede jako koordinátor.

Zatímco italskou partnerskou školu jsme znali již z dřívější spolupráce, partnerskou školu z Malty jsme potkali osobně na živo až během meetingu. S velkým uspokojením jsme zjistili, že partnerský tým je velmi kvalitní, odpovědný a profesionálně zdatný, takže věříme, že spolupráce poběží hladce.

Během meetingu jsme nastavili pravidla spolupráce, rozdělili si odpovědnosti a role a také prodiskutovali a zahájili první úkol, který máme před sebou: tvorbu průvodce a dotazníku pro lektory, kteří se budou peer observací účastnit.

Také jsme si nastavili kritéria pro výběr lektorů účastnících se peer observací.

Projekt se nám rozjel velmi dobře a těším se na první výsledky.

Peer Observations
Peer Observations
Peer Observations
Peer Observations
Peer Observations
Peer Observations
Peer Observations
Peer Observations

On-line observace

Projekt značně ovlivnila pandemie, přesto se nám podařilo projekt úspěšně rozjet.

Již během pandemie proběhly vzájemné observace on-line lekcí. Naši lektoři měli příležitost se podívat, jak on-line lekce vedou jejich kolegové z Malty a Itálie, a my jsme naopak na našich on-line lekcích přivítali naše maltské a italské kolegy. Celkem proběhlo 24 observací a o postřehy a doporučení z nich jsme se podělali se všemi našimi lektory.

Prezenční observace

V létě 2021 konečně pandemie dovolila začít realizovat prezenční observace.

Z našich lektorů se na Maltu postupně vypravili: Dany Williams Hernández Fonseca (AJ, ŠJ), Grace Bantol (AJ) a Tomáš Jirout (AJ). Do Říma v listopadu 2021 vyjel Vojta Línek (ŠJ, FJ) a na jaře 2022 Julie Převrátil (Aj) a Vlastimil Ryšavý (Aj, FJ). Všichni přivezli celou řadu tipů a doporučení, o které se opět podělí se všemi lektory.

Podívat se na naše lekce přijeli z Malty Maria Mifsud, Sarah Guttridge a Gregory Nowell. Z Říma k nám zavítali Edgar Andrés Lopez Rosero, Valeria Tedeschi a Salma Amri.

Peer Observation
Peer Observation
Peer Observation
Peer Observation
Peer Observation
 

Mezinárodní projektový meeting na Maltě

V listopadu 2021 jsme uskutečnili druhý projektový meeting, na který se vypravila managerka projektu Alena Koutská a ředitelka školy Soňa Nekvapilová. Během meetingu jsme naplánovali další observace, zhodnotili dosavadní výsledky a také se zamysleli nad možnostmi další spolupráce.

Peer Observation
Peer Observation
Peer Observation

Mezinárodní projektový meeting v Římě

V dubnu 2022 jsme projekt zdárně ukončili na posledním setkání v Římě. Shodli jsme se, že kvůli pandemii byl projekt poměrně náročný, ale nakonec se nám podařilo uskutečnit všechny výměny, které jsme měli naplánované. Lektoři si vyměnili spoustu tipů pro výuku, načerpali mnoho inspirace a navzájem si pomohli své lekce ještě více vyladit a zlepšit. Pro mnoho lektorů bylo nejpodstatnější zjištění, že jejich profesní kvalita je naprosto srovnatelná s jejich kolegy ze zahraničí a že odvádí práci na výborné evropské úrovni. Podívejte se na video, kde se lektoři o své zkušenosti podělili nebo na plakát s fotkami lektorů.

Peer Observation
Peer Observation
Peer Observation