Školení našich lektorů v zahraničí

V roce 2019 se nám už potřetí podařilo získat grant na školení našich pracovníků v zahraničí. Projekt se zaměřuje na to, abychom byli schopní ještě více přizpůsobovat naše kurzy individuálním požadavkům a cílům našich studentů. Jsme přesvědčeni o tom, že v této oblasti je Jazyková škola Zebra velmi dobrá, ale chceme být ještě lepší, protože to je pro naše studenty velmi důležité.

V letech 2019 – 2021 vyjede 11 našich pracovníků na školení komunikačních dovedností, odolnosti vůči stresu, coachingových dovedností, dovedností pro 21. století a technické angličtiny. Nabyté znalosti budeme sdílet se všemi kolegy, takže se úroveň personalizace kurzů Jazykové školy Zebra ještě zdvihne.

1. Jako první v tomto období vyjela v březnu 2020 Veronika Čejglová (Aj) na kurz technické angličtiny do anglického Yorku. Její školení se proměnilo v dobrodužství, protože během jejího pobytu byl v ČR vyhlášen nouzový stav kvůli koronaviru. Rychle jsme reagovali a snažili se dostat Veroniku domů, aby v Anglii neuvázla. Angličtí kolegové byli v té době ještě úplně v klidu, tak se divili, co vyvádíme. Naše rozhodnutí se ale ukázalo jako správné, Veronika se domů dostala včas jedním z posledních letadel. Letěla v letadle s pouhými 10 cestujícími a putovala rovnou do karantény, naštěstí zdravá.

2. Po pandemické přestávce se v létě 2021 vypravila naše lektorka španělštiny Kateřina Gilíková (Šj a Čj) na kurz komunikačních dovedností do Florencie. Cílem kurzu bylo naučit se komunikačně lépe zvládat různé situace, se kterými se lektoři při kurzech potkávají.

Podobné školení poté absovovaly lektorky angličtiny Lenka Jezdinská, Mirka Čmelíková a Tereza Trnovská v Dublinu  v březnu 2022.

3. Ředitelka školy Soňa Nekvapilová v březnu 2022 absovovala školení v Amsterdamu na 21st Century Skills. Z tohoto školení nyní čerpáme nové zanlosti a dovednosti pro vývoj nového workshopu.

4. Koordinátorka Petra Vomočilová v dubnu 2022 v Palermu a Soňa Nekvapilová v červnu 2022 ve Florencii se učily lépe zvládat vypjaté stresové situace, které v naší práci objevují takřka denně.

5. Lektorka Marie Herůfková v dubnu 2022 získala nové znalosti na školení v Yorku ve Velké Británii, jak vyučovat Technickou angličtinu.

6. Koordinátorka Alena Koutská se v květnu 2022 účastnila v Řecku školení na oblast řešení problémů a rozhodování.

7. Metodik Pavel Brebera se v květnu 2022 školil na Coaching skills v Budapešti, aby mohl ještě více zlepšit jeho hlavní činnost: observace a předávání zpětné vazby našim lektorům.

Školení lektorů v zahraničí
Školení lektorů v zahraničí
Školení lektorů v zahraničí
Školení lektorů v zahraničí
 
 

V minulých letech jsme úspěšně realizovali již dva projekty, které nám umožnily vyslat naše pracovníky na školení do zahraničí. Celkem jsme absolvovali 21 návštěv, školení a konferencí a podělili se o získané znalosti a dovednosti se všemi našimi kolegy, což má jistě velký vliv na kvalitu našich lektorů.

Výbornou zprávou pro nás je, že náš projekt byl českou Národní agenturou vybrán jako ukázkový projekt a informace o něm byla zařazena do brožurky představující úspěšné projekty. Podívejte se na str. 72, kde je náš projekt prezentován.

Projektové období 2017 - 2019

V roce 2017 se nám podruhé podařilo získat grant Erasmus+ na období 2017 – 2019 na účast našich pracovníků na vzdělávacích akcích v zahraničí. Tentokrát byly všechny naše aktivity v rámci grantu zaměřeny na zařazování technologií do výuky.

1. Jako první se v červenci 2017 zúčastnila lektorka angličtiny, Lucie Vajdová, školení ve Florencii, které bylo zaměřené na využití různých internerových aplikací v jazykové výuce. Našim lektorům předala řadu tipů, jaké technologie lze ve výuce jazyků využívat.

2. Lektorka angličtiny Jiřina Rybenská odjela v srpnu 2017 do Dublinu do Irska na školení o využití různých mobilních aplikací. I ona připravila pro své kolegy prezentaci, jakým způsobem mohou využít mobilních zařízení v rukou studentů pro obohacení výuky.

3. Náš metodik Pavel Brebera se zúčastnil školení ve Florencii a tématem jeho školení byla nová metodologie, o které se nyní ve vzdělávání hodně hovoří. Nová metodologie se jmenuje Flipped Classroom a jejím principem je přenést část výuky z prezenční hodiny do domácí přípravy před samotnou výukou. Student tedy přichází na hodinu již připraven a čas na hodině lze věnovat procvičování.

4. Koordinátorka Petra Vomočilová se zúčastnila školení Komunikačních dovedností v Lodýně. Věříme, že díky tomu bude komunikace s námi ještě lepší než dosud.

5. Ředitelka Soňa Nekvapilová absolvovala školení Coaching and Mentoring v Itálii. Školení bylo zaměřené na využití technik coachingu a mentoringu jak vůči zaměstnancům, tak vůči studentům.

6. Lektorka Jana Šklíbová se na školení v italské Florencii zaměřila na využití on-line aplikací ve výuce.

7. Lektorka Kristýna Macková absolvolva školení Creative use of Technology in the classroom na Maltě. I ona přivezla celou řadu tipů, jak lze do výuky zařazovat technologie.

8. Ředitelka Soňa Nekvapilová se zúčastnila tří konferencí - v Brightonu v Anglii, ve Florencii a ve Vídni, všechny konference byly zaměřené na nové trendy ve výuce jazyků, jak ve využití nových technologií, tak trendy v oblasti rozvoje učitelů, ale také na problémy současného vzdělávání a očekávání do budoucna.

9. Naše vedoucí koordinátorka Alena Koutská, která nyní nově převzala mnohé povinnosti od naší ředitelky a je tím se zvýšila její odpovědnost, se zúčastnila školení na Sicílii zaměřeného na to, jak čelit stresu. Toto školení bychom potřebovali všichni, takže jsme si se zájmem poslechli její tipy a rady.

Školení lektorů v zahraničí
Školení lektorů v zahraničí
Školení lektorů v zahraničí
Školení lektorů v zahraničí
Školení lektorů v zahraničí
 

Projektové období 2015 - 2017

Naše jazyková škola Zebra získala v červnu 2015 dvouletý grant Erasmus+ pro mobilitu našich pracovníků.

9 našich pracovníků mělo možnost vycestovat na týden do zahraničí a tam se zúčastnit vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj naší jazykové školy. Školili jsme se v metodologii výuky cizího jazyka, začlenění eLearningu do výuky, projektovém vedení a vedení jazykové školy.

1. Jako první se v srpnu 2015 zúčastnila školení Michala Sádecká, která se v Rumunsku školila na použití eLearningové platformy Moodle. Míša přivezla celou řadu praktických tipů, o které se podělila se všemi lektory. Věříme, že díky novým znalostem brzy budeme moci naši výuku ještě víc obohatit o formy eLearningu.

2. V lednu 2016 se Hana Truncová zúčastnila školení učebních strategií v Hamburku v Německu. Přivezla celou řadu praktických tipů, jak výuku obohatit a tipy od ní převzali všichni naši lektoři.

3. V březnu 2016 se náš metodik Pavel Brebera zúčastnil školení ve španělské Valencii zaměřeného na blended learning - jakým způsobem do výuky zařazovat nové technologie. Pro všechny naše lektory Pavel připravil krásné eLearningové školení na způsoby, jak obohatit výuku o prvky využívající nové technologie.

4. V dubnu 2016 se Soňa Nekvapilová zúčastnila školení Strategic Management v dánské Kodani. Školení bylo zaměřeno na zavádění změn a strategické vedení organizace.

5. Koordinátorka Alena Koutská se v květnu 2016 v Římě seznámila s možnostmi evropských projektů, a je tak připravena na mezinárodní spolupráci, kterou v Zebře hodláme v následujících letech zintenzivnit.

6. V srpnu 2016 se lektorka angličtiny Lenka Laubová zúčastnila školení ve Velké Británii v Yorku, kde se seznámila s novými metodologiemi výuky angličtiny.

7. V listopadu 2016 Soňa Nekvapilová navštívila naši partnerskou jazykovou školu v Římě, kde měla možnost porovnat provoz podobné jazykové školy v Itálii. Bylo velmi zajímavé vidět, že hodně věcí obě školy řeší podobně, a také si uvědomit, že v některých oblastech je naše škola opravdu vepředu a dokáže svým studentům nabídnout vysokou kvalitu výuky. Samozřejmě jsme se zase některé věci přiučili od našich italských kolegů, zejména v oblasti využití Facebooku pro marketing.

8. V prosinci 2016 se koordinátorka Petra Vomočilová zúčastnila školení na Projektové vedení v Barceloně.

9. V dubnu 2017 se naše koordinátorka Alena Koutská zúčastnila školení na Team Buildingové aktivity ve Florenci v Itálii.

10. Jelikož jsme s grantem hospodařili úsporně, podařilo se nám peníze ušetřit a absolvovat ještě jednu návštěvu, která původně plánovaná nebyla. V květnu 2017 se uskutečnila návštěva instituce CEEDCV ve Valencii. CEEDCV se zabývá výukou na dálku, plně formou eLearningu přes Internet. Pro nás to byla velmi obohacující zkušenost. Mohli jsme pozorovat výhody i nevýhody eLearningu v praxi a uvědomit si, co bychom mohli využít a kudy naopak cesta nevede.

Školení lektorů v zahraničí
Školení lektorů v zahraničí
Školení lektorů v zahraničí